Home Page

Gezondheidscentrum Spoorlaan

De eerste plannen om met verschillende zorgverleners uit de Capelse wijk Schollevaar onder één dak te gaan werken, stammen al uit 2007. Deze plannen zijn in een kleine groep uitgewerkt.

In januari 2010 werd Apotheek Spoorlaan de eerste deelnemer van het gezondheidscentrum, die het pand betrok. Zeven andere disciplines, die in het gezondheidscentrum werkzaam zijn, volgden in de maand daarna.

In latere jaren werd ons arsenaal nog uitgebreid met verloskunde en logopedie.

Huisartsen, apotheek, STAR-Medisch Diagnostisch Centrum, fysiotherapie, thuiszorg, diëtiek, reumatologie, psychologie, verloskunde en logopedie onder hetzelfde dak.

Dat betekent gemak voor u, onze cliënt/patiënt en voor ons als zorgverleners een goede mogelijkheid om nog beter samen te werken. En daar profiteert u uiteindelijk van!

Management Spoorlaan

Voor vragen aan één bepaalde discipline van het gezondheidscentrum wordt u verzocht de website van de betreffende discipline te bezoeken.

Cliëntenraad

Afspraak maken Gezondheidscentrum Spoorlaan heeft vanaf de start een Cliëntenraad.

De leden van de Cliëntenraad zijn allen wijkbewoners, die zich vanaf het eerste begin betrokken voelden bij het centrum.

De raad behartigt de belangen van de patiënten en cliënten. Zo overlegt de Cliëntenraad regelmatig met vertegenwoordigers van het gezondheids-centrum over allerlei praktische zaken. Begin dit jaar hield de Cliëntenraad een eigen Klanttevredenheidsonderzoek.

De leden van de Cliëntenraad stellen belang in uw mening en delen graag uw ervaringen omtrent de dagelijkse gang van zaken in het gezondheidscentrum. U kunt de Cliëntenraad schriftelijk of per email benaderen:

Cliëntenraad GCSpoorlaan
Spoorlaan 20 H
2908 BG Capelle aan den IJssel.
E-mail: Cliëntenraad GCSpoorlaan.
Divider

Klachtenregeling Huisartsen

Gelukkig zijn de meeste patiënten heel tevreden over hun huisarts of andere zorgverlener. Maar misschien bent u over bepaalde zaken iets minder tevreden. Hier leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht.

Wij willen graag op de hoogte zijn van uw ongenoegen als dat er is. Het geeft ons namelijk de mogelijkheid om onze zorg nog beter te maken. Binnen het gezondheidscentrum Spoorlaan hebben de huisartsen een eigen klachtenregeling.

Mocht u een klacht hebben over een huisarts, praktijkassistente of een praktijkondersteuner dan kunt u dit het beste melden bij uw eigen huisarts via het klachtenformulier (bestandstype PDF) of het klachtenformulier (bestandstype Word). U kunt het formulier ook vragen aan de assistente.

De huisarts zal u z.s.m. benaderen om het probleem te bespreken en op te helderen na het inleveren van het klachtenformulier.

Alle huisartsen en waarnemers van ons gezondheidscentrum zijn aangesloten bij de SKGE (Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg). Lukt het niet om samen met de huisarts of daarna praktijkmanager tot een oplossing te komen, dan kan de klachtenfunctionaris van de SKGE hierbij helpen (www.skge.nl).

Klachtenregeling Algemeen

Als een patiënt of cliënt een klacht heeft, staat voor hem in principe een tweetal wegen open:

a. gebruik maken van de procedure, zoals die in deze klachtenregeling beschreven staat

b. gebruik maken van een andere daartoe geëigende externe klachteninstantie (de klachtencommissie kan een klager desgewenst informeren): model klachtenregeling.

Divider

Contact Informatie

Apotheek Spoorlaan

Apotheek Spoorlaan Spoorlaan 20-A
2908 BG Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010 - 450 65 55
Fax: 010 - 451 77 08

Bloedonderzoek (Star-MDC)

Bloedonderzoek, STAR-MDC Spoorlaan 20
2908 BG Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010 - 289 02 50
Op afspraak.

Diabetes VPK & POH

Diabetes VPK & Praktijkondersteuning Huisartsen (POH)

Spoorlaan 20
2908 BG Capelle a/d IJssel
Afspraak via assistente huisarts

Diëtisten

Dietisten Spoorlaan 20-K
2908 BG Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010 - 451 24 55

Fysio- en Manuele Therapie

Fysiotherapie en Manuele Orthopedie Spoorlaan 20-N
2908 BG Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010 - 450 84 01

Huisarts N. Al Saudi

N. Al Saudi Spoorlaan 20-E
2908 BG Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010 - 451 79 59

Huisartsen
J. Hordijk & J.C. Wassink-Hordijk

J. Hordijk Spoorlaan 20-D
2908 BG Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010 - 458 36 11

Huisarts
W. van Oort

W. van Oort Spoorlaan 20-C
2908 BG Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010 - 451 62 22

Huisarts
R.E. Saat

R.E. Saat Spoorlaan 20-F
2908 BG Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010 - 442 35 38

Logopedie

Logopedie Maria Danneels Erf 64
2907 BD Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010 - 451 49 06

Praktijkondersteuning GGZ

Praktijkondersteuning GGZ Heeft u vragen over deze begeleiding? Neem dan eerst contact op met uw eigen huisarts.

Psychologen

psychologen.nu Spoorlaan 20-P
2908 BG Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010 - 450 16 90

Thuiszorg

Thuiszorg, Vierstroom Spoorlaan 20
2908 BG Capelle a/d IJssel
Telefoon: 0652 357 305

Verloskundige praktijk Amarant

Verloskundige praktijk Amarant Spoorlaan 20-H
2908 BG Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010 - 236 18 41
↑ Naar boven