Home Page

Hoe kunt u ons bereiken?

Contact info Voor het maken van afspraken bij 1 van bovengenoemde praktijkondersteuners, kunt u op werkdagen tussen 08.00 uur en 12.00 uur terecht bij de praktijkassistente.

Praktijkondersteuners Huisartsen (POH)

Binnen ons gezondheidscentrum zijn drie praktijkondersteuners voor COPD, DM, hart- en vaatziekten en ouderenzorg werkzaam. Hester van Beek heeft spreekuur op dinsdag en donderdag. Janneke Bos is aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag en Cynthia Hallensleben werkt op maandag, woensdag en donderdag.

POH - GGZ

Ons gezondheidscentrum beschikt ook over 2 praktijkondersteuners GGZ. Uw huisarts kan u zo nodig naar hen verwijzen. De POH-GGZ hebben op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag spreekuur.

↑ Naar boven Divider

Praktijkondersteuners Huisartsen

Spreekuur Praktijkondersteuners

De POH begeleidt patiënten met een lichamelijke chronische aandoening, met name met diabetes, astma/ COPD en hart- en vaatziekten. De POH werkt nauw samen met de huisartsen, houdt zelfstandig spreekuren en geeft voorlichting.

Een POH heeft een eigen spreekuur en zal ook patiënten bezoeken indien gewenst. De consulten bij de POH zijn langer dan bij de huisarts. Daardoor kan er meer gesproken worden over hoe te leven met uw aandoening en u als individu.


Een goede begeleiding van mensen met een chronische ziekte verhoogt de kwaliteit van leven en hun zelfstandigheid. Met name adviezen en voorlichting over leven met een chronische aandoening zal onderwerp van gesprek zijn.
Daarbij wordt gesproken over leefstijl, welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn en wat de gevolgen hiervan zijn voor het dagelijks leven. Gebleken is dat door deze intensievere begeleiding en controle (het in een vroegtijdig stadium signaleren van verergering van ziekte en/of complicaties) veel problemen voorkomen kunnen worden.De POH bespreekt uw medicijngebruik en ook de jaarlijkse- en/of 3-maandelijkse laboratorium onderzoeken met u. Daarnaast worden de controleonderzoeken, zoals bloeddruk en gewicht aangevuld met voor uw aandoening relevante onderzoeken. Zoals voetonderzoek bij diabetes, longfunctieonderzoeken bij COPD.

Wanneer krijgt u met de POH te maken?

Als u van de huisarts te horen heeft gekregen dat u één van bovenstaande aandoeningen heeft, krijgt u een eerste afspraak bij de POH (voor diabetes kan dit ook bij de diabetesverpleegkundige zijn) aangeboden. Zij zal het vervolgtraject met u bespreken en wanneer een vervolgconsult zal plaats vinden. Indien u al langer bij de huisarts komt met één van de aandoeningen, kan u gevraagd worden om naar de POH te komen voor een eerste consult.

Wat kunt u van haar verwachten?

Hoe kunt u haar bereiken?

↑ Naar boven